Sociaal Domein

Het takenpakket van gemeenten is sinds 2015 sterk uitgebreid. Het sociaal domein is enorm veranderd. Wij zijn al jaren actief in het sociaal domein en weten om te gaan met dit type veranderingen. TIGE wordt ingezet op de volgende onderwerpen:

  • Handhaving en naleving in het kader van de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet  
  • Als consulent, handhavingsspecialist, procesbegeleider, beleidsmaker, projectleider, trainer en coach

Met onze kennis van de wetgeving, ons gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ons besef dat beleid niks is zonder uitvoering, helpen wij gemeenten om uitvoering te geven aan de opdracht om het sociaal domein te transformeren. Met onze pragmatische aanpak overtuigen wij opdrachtgevers en dragen wij zorg voor resultaten.

Neem contact op
+